NUTUM s.r.o.

Carlton Savoy Offices
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 36776793
IČ DPH: SK2022378380
info@nutum.sk

Nutum


  Kontakt na oddelenie

  Ing. Martin Struss

  certifikovaný stavebný dozor martin.struss@nutum.sk

  Martin Szép

  Manažér štandardov martin.szep@nutum.sk

  Ing. Martin Tomko

  Predaj nehnuteľností a projektový manažér martin.tomko@nutum.sk
  421908189393

  Mgr. Tomáš Štefan, PhD.

  Predaj nehnuteľností a projektový manažér tomas.stefan@nutum.sk
  421915937287

  Martin Zdražil

  Reklamačný technik martin.zdrazil@nutum.sk