Poskytujeme služby v oblasti:

    • realizácia stavieb
    • štandard
    • predaj nehnuteľností
    • záručný servis

certifikovaný stavebný dozor

stavbyvedúci
manažér stavieb

manažér štandardov

predaj nehnuteľností
projektový manažér

predaj nehnuteľností
projektový manažér

reklamačný technik

Scroll to Top