Príprava pozemkov na predaj

Land development je proces, v ktorom sa plánujú, schvaľujú a následne realizujú projekty. Naša spoločnosť sa orientuje prevažne na rezidenčné pozemky, s čím okrem pozemkových vysporiadaní súvisí aj vytváranie okolitej infraštruktúru, ako sú cesty, parkoviská a kanalizácia. Spolupracujeme s odborníkmi z viacerých oblastí a sme pripravení transformovať parcely do pozemkov, na ktorých môže stáť aj Váš vysnívaný domov.

Naše služby v oblasti land developmentu:

  • výkup pozemkov
  • sceľovanie pozemkov
  • majetkové a právne vysporiadanie
  • inžiniering
  • predaj konečným užívateľom

Aké faktory zohľadňuje vaša firma pri identifikácii vhodných pozemkov?

Pri identifikácii vhodných pozemkov zohľadňujeme nielen ich polohu a dostupnosť infraštruktúry, ale aj urbanistické plány, environmentálne aspekty a potenciál pre budúce rozvojové projekty.

Ako zabezpečujete, aby právne a majetkové usporiadanie pozemkov bolo bezproblémové?

Naša firma disponuje skúsenými právnymi a realitnými expertmi, ktorí sa starajú o komplexné právne a majetkové usporiadanie pozemkov. Týmto spôsobom minimalizujeme riziko a zabezpečujeme bezproblémový priebeh projektov.

Aké špecifické kroky podnikáte pri získavaní schválení a povolení pre projekty?

Naše kroky zahŕňajú nielen komunikáciu a spoluprácu s miestnymi úradmi a regulačnými orgánmi, ale aj dodržiavanie príslušných právnych predpisov a noriem. Taktiež aktívne spolupracujeme s inžinierskymi firmami a architektmi na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Skúsenosti v oblasti pozemkového práva prenášame do našej práce

„V mojej advokátskej praxi som sa venoval najmä pozemkovému právu. Všetky skúsenosti z tejto oblasti teraz využívam pri našej práci v oblasti land developmentu.“

JUDr. Ján Horný, MSc.

Ako to prebieha?

01

Identifikácia a výkup vhodných pozemkov

Zahajujeme proces akvizície pozemkov, vyberáme a nakupujeme vhodné parcely na rozvoj.

02

Plánovanie a optimalizácia využitia pozemkov

Detailne skúmame a plánujeme využitie pozemkov v súlade s miestnymi predpismi a požiadavkami na rozvoj

03

Právne a majetkové usporiadanie

Zabezpečujeme komplexné právne a majetkové usporiadanie, vrátane riešenia vlastníckych a právnych aspektov.

04

Riadenie inžinieringu a stavebného konania

Aktívne riadime procesy inžinieringu a stavebného konania, aby sme dosiahli potrebné schválenia a povolenia.

Land development

Potrebujete poradiť?